BEGIN:VCARD VERSION:2.1 TEL;PREF;WORK;VOICE;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:(+84) 914.109.667. S=E1=BB=91 m=C3=A1y l=E1=BA=BB - 671-672-672-674 TEL;WORK;FAX;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:(+84 236) 3.898.077 N:CẦM;CÔNG;TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HOÀ;; FN:C=C3=94NG TY C=E1=BB=94 PH=E1=BA=A6N =C4=90=E1=BA=A6U T=C6=AF KHU C=C3=94NG= NGHI=E1=BB=86P HO=C3=80 C=E1=BA=A6M ADR;WORK;POSTAL;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:;;=C4=91=C6=B0=E1=BB=9Dng s=E1=BB=91 1 Khu c=C3=B4ng nghi=E1=BB=87p H=C3=B2a = C=E1=BA=A7m, ph=C6=B0=E1=BB=9Dng H=C3=B2a Th=E1=BB=8D T=C3=A2y, qu=E1= =BA=ADn C=E1=BA=A9m L=E1=BB=87, TP =C4=90=C3=A0 N=E1=BA=B5ng;;;; EMAIL;INTERNET:hoacamizi@vnn.vn NOTE;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE: URL;WORK:http://hoacamizi.com.vn/vi/ TITLE: ORG:Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm REV:2020-02-23T23:50:10Z MAILER: Joomla! vCard for Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm END:VCARD