Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm

Đường dẫn: Trang chủ Dự án Khu công nghiệp Hòa Cầm Thủ tục đầu tư

Hướng dẫn thực hiện đăng ký đầu tư

Email In

Trước khi quyết định xin cấp giấy phép đầu tư, Chủ đầu tư cần tiếp xúc với Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm (IZI) để tìm hiểu các điều kiện về đầu tư như sau:

 • Tìm hiểu tổng quát về đặc điểm, tình hình của Khu công nghiệp Hòa Cầm.
 • Tìm hiểu các thông tin về pháp luật và những chính sách cần thiết cho dự án.
 • Tìm hiểu đối tượng ngành nghề được đầu tư vào Khu công nghiệp, các chính sách ưu đãi khi đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa Cầm.
 • Tìm hiểu về hạ tầng kỹ thuật, đơn giá thuê đất, các tiện nghi, tiện ích, dịch vụ công cộng trong Khu công nghiệp
 • Lựa chọn, thoả thuận lô đất thích hợp về vị trí, diện tích.

Trình bày ý định đầu tư bằng Đơn đăng ký đầu tư nộp tại Phòng Đầu tư - IZI để đăng ký đầu tư.

1. ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

a. Quy trình giải quyết

 • Sau khi tìm hiểu môi trường đầu tư tại IZI, nếu đã đạt được các yêu cầu cần thiết, Chủ đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký đầu tư để đăng ký đầu tư tại Phòng Đầu tư - IZI.
 • Điều kiện để xem xét chấp thuận đầu tư: Dự án có nghành nghề sản xuất phù hợp với quy hoạch của Khu công nghiệp và đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường. Nếu dự án đảm bảo các điều kiện đầu tư vào Khu công nghiệp, IZI sẽ thông báo bằng văn bản đến Chủ đầu tư về việc chấp thuận đầu tư.
 • Khi nhận được thông báo về việc chấp thuận đầu tư, Chủ đầu tư nộp trước số tiền đặt cọc với giá trị như đã cam kết trong đơn đăng ký đầu tư và gởi Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư và giấy uỷ quyền (nếu có) tại phòng Đầu tư - IZI.

b. Nội dung Hồ sơ đăng ký đầu tư:

 • Đơn đăng ký đầu tư (theo mẫu số 01/ĐKĐT/IZI-ĐT do IZI cấp).
 • Số lượng: 01 bộ.

c. Thời gian giải quyết

 • 05 ngày, kể từ ngày IZI nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

a. Quy trình giải quyết

 • IZI sẽ phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (Ban quản lý KCN và CX) để xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Chủ đầu tư.

b. Nội dung Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 • Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1a,b do IZI cấp).
 • Giấy uỷ quyền (Trong trường hợp có uỷ quyền)
 • Số lượng: 02 bộ.

c. Thời gian giải quyết

 • 15 ngày, kể từ ngày IZI nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. LẬP BIÊN BẢN THOẢ THUẬN THUÊ LẠI ĐẤT

 • Chủ đầu tư tiến hành lập Biên bản thỏa thuận thuê lại đất với IZI. Sau đó IZI sẽ cung cấp các bản vẽ về: Sơ đồ vị trí, kích thước lô đất, cốt tim, lộ giới đường tương ứng.

4. CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

a. Quy trình giải quyết

 • Chủ đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ quy hoạch tại phòng Đầu tư - IZI.
 • IZI sẽ kết hợp với Ban Quản lý KCN và CX để xét cấp Chứng chỉ quy hoạch cho Chủ đầu tư.

b. Nội dung Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ quy hoạch

 • Đơn Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu số 02/CCQH/IZI-ĐT do IZI cấp).
 • Bản vẽ mặt bằng thuê đất (bản sao).
 • Biên bản thoả thuận thuê lại đất.
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

c. Thời gian giải quyết

 • 02 ngày, kể từ ngày IZI nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. THOẢ THUẬN HỒ SƠ XÂY DỰNG

a. Quy trình giải quyết

 • Chủ đầu tư nộp Hồ sơ thỏa thuận xây dựng tại phòng Đầu tư - IZI.
 • IZI sẽ kết hợp với Ban Quản lý KCN và CX để xét và phê duyệt Hồ sơ thỏa thuận xây dựng.
 • Việc thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phòng Đầu tư - IZI sẽ trực tiếp xem xét thoả thuận.

b. Nội dung hồ sơ thoả thuận xây dựng

 • Công văn đề nghị thỏa thuận thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc công trình (Theo mẫu số 03/TTTK/IZI-ĐT do IZI cấp).
 • Công văn đề nghị thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật.
 • Các Bản vẽ thiết kế Tổng mặt bằng (bao gồm: Bản vẽ mặt bằng tổng thể các hạng mục công trình, tổng mặt bằng thu gom và thoát nước, tổng mặt bằng cấp nước, cấp điện, giao thông nội bộ).
 • Các Bản vẽ thiết kế kiến trúc (bao gồm: các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, mặt bên, tường rào, cổng ngõ) của các hạng mục công trình.
 • Các bản vẽ đấu nối hạ tầng kỹ thuật.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định hiện hành.
 • Số lượng: 06 bộ gốc. Chủ đầu tư sẽ nhận lại 02 bộ sau khi được phê duyệt.

c. Thời hạn giải quyết

 • 03 ngày, kể từ ngày IZI nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THUÊ LẠI ĐẤT

 • Chủ đầu tư thực hiện việc ký kết Hợp đồng thuê lại đất tại phòng Kinh doanh - IZI và nộp tiền thuê đất tại phòng Kế toán - IZI.
 • IZI sẽ Lập Biên bản bàn giao chính thức lô đất theo thực tế về vị trí, diện tích, chỉ giới đường đỏ, cao độ san nền, mốc giới đường tại vị trí lô đất.

7. THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 • Sau khi có Biên bản bàn giao chính thức lô đất, Chủ đầu tư tiến hành triển khai xây dựng công trình theo thiết kế đã được thỏa thuận.
 • Nhà đầu tư thông báo ngày khởi công xây dựng trước 05 ngày cho IZI để giám sát việc định vị móng các công trình có liên quan đến chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cao độ nền giả định.

8. CÔNG NHẬN HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH

a. Quy trình giải quyết

 • Sau khi xây dựng xong công trình, Chủ đầu tư cần liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng để tiến hành thực hiện các thủ tục hoàn công công trình để đưa công trình vào sử dụng.

b. Nội dung hồ sơ công nhận hòan công công trình

 • Hợp đồng thuê lại đất ( do chủ đầu tư ký thoả thuận với IZI).
 • Văn bản đề nghị công nhận hoàn công công trình.
 • Hợp đồng xây dựng với đơn vị có tư cách pháp nhân.
 • Các biên bản nghiệm thu công trình theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình.
 • Biên bản nghiệm thu về tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ
 • Các bản vẽ hoàn công do kỹ thuật và đại diện hai bên A, B ký.

c. Thời hạn giải quyết

 • 07 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ghi chú

Trong quá trình giải quyết Hồ sơ và triển khai dự án, Chủ đầu tư sẽ được IZI tiếp tục hướng dẫn thực hiện các công việc tiếp theo như lấy Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, (tại Sở Tài Nguyên và Môi trường), thực hiện thủ tục PCCC, phòng nổ theo qui định, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và sản xuất theo nội dung bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

 

Tổng quan TP Đà Nẵng

Thư viện hình ảnh

Nhà đầu tưCÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO
Vị trí: Đường số 3 - KCN Hòa Cầm Địa chỉ: Đường số 3 - KCN Hòa Cầm Điện thoại: 0511.3.787.888 Fax: ...

CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG LÂM ASIA
Vị trí: Đường số 5A - KCN Hòa Cầm Địa chỉ: 35 A-B-C Núi Thành, TP Đà Nẵng Điện thoại: 0236.3.631455 Quy mô ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Vị trí: Đường số 2 - KCN Hoà Cầm Địa chỉ: 184 Trần Phú, TP Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3.821240 Fax: ...

CÔNG TY CP CỔ PHẦN ASIATRANS VIỆT NAM
Vị trí: Đường số 2 - KCN Hòa Cầm Địa chỉ: 421 Trần Hưng Đạo - Q. Sơn Trà - TP. Đà Nẵng Điện thoại: ...

CÔNG TY TNHH FUJIKURA AUTOMOTIVE VIỆT NAM
Vị trí: Đường số 2 - KCN Hòa Cầm - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng Trụ sở: Đường số 2 - KCN Hòa Cầm - Quận ...

Khảo sát khách hàng

Nhận xét thủ tục đầu tư vào KCN Hòa Cầm?
 

Thống kê

www.vr360.vnwww.vr360.vnwww.vr360.vnwww.vr360.vnwww.vr360.vnwww.vr360.vnwww.vr360.vn
mod_vvisit_counterHôm nay114
mod_vvisit_counterHôm qua226
mod_vvisit_counterTuần này1312
mod_vvisit_counterTuần trước2648
mod_vvisit_counterTháng này4204
mod_vvisit_counterTháng trước9303
mod_vvisit_counterTất cả997944